Årets første lam!

Årets første lam kom til Klostergarden natten før kvinnedagen 8. mars. Og vi kan stolt meddele at førstefødte som ble født inn i storfamilien vår var saulam. Alt vel med mor og lam.

Si hallo til Erna! Årets førstefødte lam her på Klostergarden.

Si hallo til Erna! Årets førstefødte lam her på Klostergarden.