Andreas Viestad og New Scandinavian Cooking

Andreas Viestad var på Utstein og Klostergarden i september 2009 og gjorde opptak til årets programserie for New Scandinavian Cooking.

Lammestuing med lam fra Utstein gard blir her tilberedt på toppen av Knebersfjell på Klosterøy. Andreas Viestad bruker kål og andre lokale ingredienser og forteller ivrig hvordan nydelig lammestuing kan tilberedes på en enkel og naturlig måte fra fjellet over Klostergarden.

Se informasjon om episoden fra New Scandinavian Cooking her.