Ammekyr

Det har ikke vært kyr i gardsdrifta på Utstein siden bondens mor og den gamle storbonden leverte sin siste Angus i 2001. Nå har vi fått oss noen få ammekyr av Limousin. I dag kom den første kalven; Kalven Clein. <3

Kyrene og kalvene skal beite i nærområdet av Utstein Kloster. Sambeiting med sau og lam er positivt, og vi ser frem til å ha kyr i storfamilien her på Utstein igjen.