Alexander den første!

Noen er opptatt av #seminkjole, andre er mer opptatt av #seminvær. ;0) For oss i sauenæringen er det “Seminkatalogen” som gjelder. Nå er seminværkatalogen 2013 kommet til gards – fjesboka for vær (og sauabønder) – og storbonden velger nå ut nye avlsgener med omhu.

Screen Shot 2013-10-25 at 11.28.18 AM

Alexander, suffolkværen til gamlebonden, er avbildet på forsiden av årets seminværkatalog.

Sauene, gimrene (toåringene) og lammene er hentet inn fra beite og får nå differensiert fôr for å klargjøres til parring. Noen parres med værer her på gården, men mange skal få semin fra noen av Norges beste værer.

Seminkatalogen har oversikt over aktuelle eliteværer som kan brukes i avlsarbeidet. Tanken bak en slik oversiktskatalog er at flest mulig skal kunne bruke de aller beste værene i landet for sitt avlsarbeid, og dermed også få en rask avlsfremgang. Samtidig er det mer smitteforebyggende enn slik man tidligere gjorde det, da man kjørte værene rundt til ulike garder og dermed brakte med seg smitte.

Sauebønder har forskjellig fokus når de velger ut hvilke avlsgener de skal bruke for årets parring; noen fokuserer på morsegenskaper og andre fokuserer på slaktevekt og slaktekvalitet på avkom de respektive værene har avlet frem tidligere.

Her på Utstein ser vi etter værer med høy indeks og aller helst værer som kommer fra andre slekter enn de slektene våre sauer kommer fra. Så forsøker vi å se hvordan de ulike egenskapene hos disse værene kan matche egenskaper hos sauene våre. I år prøver vi lykken med Vestgard S2, Nitro og Njord for å nevne noen.

Screen Shot 2013-10-25 at 11.29.57 AM

Her er fjesbokinformasjonen til Alexander som gamlebonden har fostret opp. Det er første væren som er levert til seminstasjonen fra dette bruket. Stor stas!

Vi kan også med stolthet melde at første vær ever fra Klosterøy er valgt ut til å være stamfar fra seminstasjon! Det er Alexander, suffolkværen til gamlebonden, som også er avbildet på forsiden av katalogen. Kudos til Jone Gudmestad og Elin Schanche for det.

En må være med i Norsk Sau og Geit og tilhøre væraring for å få bestille fra katalogen. Frossen sæd kommer da levert i flytende nitrogen. Det formelig oser av denne beholderen som inneholder frossen sæd av beste kvalitet fra hele landet, tappet enten på Særheim på Klepp eller Staur på Østlandet. Og ferskvarene? De kommer daglig, etter forespørsel, direkte fra Særheim. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Fint skal det vær(e)!