Å være eller ikke være

Det er spørsmålet. Denne helgen hentet vi hjem værene fra Holmene. Nå rusler de rundt i eplehagen.

Dette betegner starten på parringssesongen. Værene vil nå gradvis introduseres til sauene. Dette er årets risbit’er, som er ett til halvannet års gamle værer. Disse skal i år brukes til å synkronisere brunsten på sauene og i parringssesongen identifiserer de sauene som faktisk er i brunst – lokalt kjent som ‘jagere’. Vi driver aktivt avlsarbeid, så i selve parringen er det seminværer eller prøveværer vi benytter oss av.