50-års jubileum for Utstein Kloster

I dag markeres 50-årsjubileum for restaureringen av Utstein Kloster. 10. august 1965 deltok Kong Olav på gjenåpningen av klosteret som da hadde blitt reparert og restaurert.

Det vil være inviterte gjester fra stat, fylkeskommune, kommune, biskop, antikvariske myndigheter, Fortidsminneforeningen, garden og andre.

Vi gratulerer!